Proje Tanıtımı | MobileKids
Main Navigation Section Navigation Main Content

Proje Tanıtımı

MobileKids Trafik Eğitim Projesi

Son yıllarda kaza trendlerinde azalma görülmesine rağmen, trafik kazaları ülkemizin öncelikli problemleri arasındaki yerini korumaktadır. Etkileri maddi ve manevi kayıplar açısından değerlendirildiğinde trafik, tüm ülkelerin en önemli sorunlarından biridir. Gelişmekte olan ülkelerin kaza istatistikleri gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen kazalardaki ölüm ve yaralanmalardan etkilenen yaş grubunun daha çok çocuklar olduğu görülür.

Trafik bir paylaşma ve iletişim kültürüdür. Bu kültür ancak erken yaşlardan itibaren başlayan ve devamlılık gerektiren bir öğrenme süreci ile sağlanabilir. Trafik eğitiminde bireylerden beklenen; trafikte yaşam kültürü ile ilgili değer, tutum ve davranış değişikliğini gerçekleştirmeleridir. Trafik kazalarını önlemek üzere yapılmakta olan yasal düzenlemeler ve düşünülen tüm tedbirler kısa vadeli sonuçlar almaya yöneliktir. Bu nedenle, kazaya “maruz kalan” ya da “neden olan” birçok vatandaşımız etkin bir trafik eğitimi almamış olduğundan, hâlen trafikte kendi olumsuz alışkanlık ve davranışlarına göre yollarda tehlike yaratmakta ya da tehlikeye maruz kalmaktadır.

Ülkemizdeki çocukların, yollardaki kazalara karışma (kazaya neden olma, yaralanma veya hayatını kaybetme) oranlarının, diğer ülkelerden çok daha fazla olması da oldukça düşündürücüdür. Bunun en temel nedeninin, çocukların trafik ortamı ile ilgili bilgi ve becerilerinin yetersizliğinden kaynaklandığını yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır.

Onları bu olumsuzluklardan korumak resmî kurumların gerçekleştirmekte olduğu etkin günlük denetimlerle beraber, uzun vadeli bir çalışma gerektiren “trafik eğitimi” ile mümkün olabilir. Ancak bahsedilen bu eğitim, yetişkinlere verilen “sürücü eğitimi” değildir. Bu, trafiğin farklı parametrelerini de kapsayan ve özellikle ilköğretim düzeyinde verilmesi gereken bir eğitim programıdır.

TEGV ve Mercedes-Benz Türk işbirliğiyle başlatılan projenin amacı; 5-10 yaş arası çocukların trafik bilgisi ve farkındalığını artırmak ve trafik ile ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamaktır. Çocuklar okul içi ve okul dışı saatlerde, TEGV ateşböceğine gelerek trafik eğitim programına devam etmekte, eğlenerek öğrenecekleri etkinliklere katılmaktadırlar.

Trafik Eğitim Programı etkinlikleri, bu program için özel olarak inşa edilmiş tematik ateşböceğinde gerçekleştirilmektedir. Bu ateşböceği, çocukların program içeriklerini uygulayabilecekleri özel donanım ve materyale sahip tematik bir ateşböceğidir. Eğitim Programı, Mercedes’in global düzeyde, birçok ülkede uyguladığı trafik eğitim programı “MobileKids” programından uyarlanarak geliştirilmiştir.

Program temel trafik kavramları, trafikte dikkat, trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme ve trafikte özel durumlar gibi modüllerden oluşmakta ve bu konularda çocukların yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir.

Trafik Ateşböceği, İlköğretim okullarında okul bahçelerine yerleşerek, etkinlikleri burada gerçekleştirmektedir. Okuldaki her çocuk 6 saatlik trafik eğitimi etkinliklerinden faydalanmaktadır. Bunun yanında çocukların yaz mevsiminde de eğitime katılabilecekleri şekilde program zenginleştirilmiştir.

Trafik Ateşböceği, sadece çocukların değil, gittiği kent merkezlerinde büyüklerin de ilgisini çekmektedir. Trafik ile ilgili özel gün veya dönemlerde yetişkinlerin de katılabileceği etkinliklere programda yer verilmiştir.