Hoş Geldiniz | MobileKids
Main Navigation Section Navigation Main Content

Hoş Geldiniz

Hoş GeldinizHer gün, dünya genelinde on milyarın üzerinde kişi trafiğe çıkmaktadır. Bu rakama çok sayıda çocuk dahildir. Otomobilin mucitleri  olarak gelecekteki mobilite koşullarını mümkün olduğunca güvenli hale getirmek  için yıllardır  çalışmaktayız. Araç güvenliği alanında öncü bir kuruluş olarak faaliyet göstermekte ve sistematik bir biçimde “kazasız sürüş” hedefini izlemekteyiz. Amacımız, araçlarımızı mümkün olduğunca güvenli hale getirmek. Araç tasarımında uyguladığımız yolcu güvenlik kompartımanı ve akıllı koruma sistemleri gibi yenilikçi konseptlerle bu alanda geçtiğimiz yıllar içinde belirgin bir ilerleme kaydetmiş bulunuyoruz. Çalışmalarımızın trafik kazalarının sayısının ve şiddetinin azaltılmasına büyük ölçüde katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

Güvenlik taahhüdümüz burada bitmiyor ve daha zorlu bir aşamaya geçiyor: Güvenliği, gerçek trafik ortamına ve bu ortamda yer alan herkese odaklanan kapsamlı bir yaklaşım olarak görüyoruz. Çocukları koruma konusunda kendimizi yükümlü hissediyoruz. İster yolcu, ister yaya ister bisiklet sürücüsü olsunlar. Çalışmalarımız, çocukları trafikte güvenli bir biçimde hareket etme konusunda bilinçlendirmeyi ve eğitmeyi kapsıyor. Bu nedenle, 2001 yılından başlayarak, çocuklar için dünyanın en büyük trafik güvenliği girişimini MobileKids projesi ile başlatmış bulunuyoruz. Bu program, altı ve on yaş arası çocukları eğlenceli bir eğitim ile trafiğe hazırlamayı amaçlıyor. Bu girişimin ev sahipliğini üstlenmek benim için büyük bir onur. Bizimle birlikte kendilerini çocukların güvenliği adayan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,
Dr. Thomas Weber
Yönetim Kurulu Üyesi